Maliye Kursu Yaş Sınırlamasına İptal Davası Açtık

Sendikamız tarafından Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına Başvurudaki 35 yaş sınırının iptali için Danıştay'a dava açılmıştır.

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Eğitim Kursu Yönergesi'nin Başvuru Şartlarında yer alan yaş sınırının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açılmıştır.

Normlar hiyerarşisi olarak isimlendirilen ilke uyarınca, alt kademede yer alan bir normun üst kademedeki norma aykırı olması yada onun kapsamını aşan düzenlemeler içermesi mümkün değildir. Bu ilkenin doğal bir sonucu olarak yönergenin yönetmeliğe, yönetmeliğin tüzüğe, tüzüğün yasaya, yasanın ise Anayasaya aykırı hükümler içermesinin mümkün dolmadığı belirtilen dava dilekçesinde ; Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursuna başvuracak personelin yaş sınırlamasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen Yönerge’ye dayanarak yapılan sınav duyurusunda 35 yaş şartının getirildiği ifade edildi.

Başvuruda, Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu mezunlarına görevde yükselmede bazı avantajlar getirilmesi de yaş sınırı nedeniyle kursa katılamayan personel açısından ayrımcılığa neden olmaktadır, denildi.

ÇİVİ: YAŞ SINIRI GÖREVDE YÜKSELMEYİ ENGELLİYOR.

Haksen Konfederasyonu ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığındaki memurların görevde yükselmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini, uzun yıllardır Şef kadrosuna yönelik görevde yükselme sınavı açılmadığını belirterek, memurlar ancak Maliye Kursunu bitirmeleri halinde doğrudan Müdür Yardımcılığı sınavına girebilmektedir, dedi.

Çivi, Maliye Kursuna başvurudaki yaş sınırlaması sonucu Memur unvanındaki personelin önünün tamamen kesildiğini söyledi.

Eklenme : 14 Eylül 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26