Genel Başkan Çivi: Yargı Çalışanları Yok Sayılıyor

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, yargı çalışanlarının hâkim ve savcıların maaşlarına yapılması planlanan iyileştirme kapsamı dışında tutulmasına tepki gösterdi.

Genel Başkan Ayhan Çivi, ülkemizdeki adalet teşkilatının sadece hâkim ve savcılardan ibaret olduğu şeklinde bir algı oluşturulduğunu, 60 binin üzerindeki yargı çalışanının yok sayıldığını, söyledi.
Hâkim ve savcıların mali haklarında iyileştirme yapılırken yargı çalışanlarının mali haklarının birer birer ellerinden alındığını belirten Çivi, yargı çalışanlarına yapılan adaletsizliğin giderilmesini istedi.

YARGI ÇALIŞANLARI KAYBETMEYE MAHKÛM EDİLDİ.

Yargı çalışanlarının yürüttüğü görevler nedeniyle aylık ortalama elde ettiği;
• 2006 yılına kadar ödenmekte olan 350 TL nöbet ücretinin,

• 150 TL havuz ikramiyesinin,

• 70 TL ulaşım ödeneğinin (İstanbul, Ankara, İzmir hariç)

• 202 TL fazla çalışma ücretinin,

kesildiğini hatırlatan Çivi, son 5 yıl içerisinde aylık ortalama 770 TL civarında bir mali hakkın göz göre göre geri alındığını belirtti.
Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi açıklamasında şunları söyledi;

YARGI ÇALIŞANLARI İÇİN DE REFORM İSTİYORUZ.

Zabıt Kâtibi denince sadece mahkemede hâkim önünde tutanak yazan personel akla gelmektedir. Bu sadece Zabıt Kâtiplerinin yürütmekte olduğu işlerden bir tanesidir. Oysa Zabıt Kâtipleri adliyelerde vatandaşla Devlet arasında iletişimi kuran köprülerden biridir. Yargılamanın tüm aşamalarında aktif olarak görev yapmaktadırlar.
Bu nedenle, artık çağdışı kalmış bu unvanın kaldırılarak yerine “Yargı Memuru”, “Hukuk Memuru” , “Yargı İşletmeni” gibi yaptığı görevlere uygun bir unvanın verilmesini istiyoruz.

MÜBAŞİRLERİN GENEL İDARİ HİZMETLER KADROSUNA ALINMALIDIR.

Mübaşirler hizmetleri yürütürken üniformaya sahip çalışanlardır. Nasıl ki; bir polis, bir itfaiye eri, bir ordu mensubu resmi üniforma ile görev yaparken genel idari hizmetleri sınıfından sayılıyor ve özel kılınıyorsa, Adalet Saraylarının üniformalı fedakâr ve cefakâr çalışanı olan Mübaşirleri genel idari hizmetleri sınıfını hak etmektedir.

Bu üniforma içerisindeki mübaşirlerimizi hizmetli olarak kabul etmek mümkün değildir. Mahkemeye ait posta evrakları ile diğer görevleri yerine getiren Tozlanmış arşiv odalarında yıllanmış dosyalarının arşivlenmesi ve bunların ayrılmasını sağlamasında, keşiflerde üniformalı olarak görev alan ve keşif mahallinin nizam ve intizamını sağlanmasında önemli görevler üstlenen Mübaşirlerin GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA geçirilmelidir.

YARDIMCI HİZMETLİ PERSONELE GÖREVDE YÜKSELME HAKKI VERİLMELİDİR.

Adalet teşkilatında görev yapan yardımcı hizmetlerdeki personel tamamen üvey evlat muamelesi görmektedir. Bu personelin “hizmetli” olarak emekli olması sanki kader gibi bir uygulama yapılmaktadır. “
Sonradan bir üst öğrenimi bitiren pek çok personel hala aynı kadroda çalıştırılmaktadır. Bu nedenle, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi hizmetli personel için de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.
YARGIDA ADALETİN SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ.
Hâkim ve Savcıların maaşlarında yapılacak iyileştirme yapılmasına ilişkin Yasal düzenlemeye yargı çalışanlarının da dâhil edilmek suretiyle yargıda adaletin sağlanmasını isteyen Çivi, aksi takdirde çalışanların adalete olan inancı büyük darbe alacaktır, dedi.
Eklenme : 10 Eylül 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26