Merkez-Taşra Uzmanı ayrımına dava

Büro Hak-Sen hukuk müşavirliğince Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında Gelir Uzmanı unvanı ile görev yapan 51 sendika üyesi adına açılan davada, 666 sayılı KHK’nın ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve üyelerin uğradığı maddi zararın tazmini talep edildi.

Dava dilekçesi ekte sunulmuştur

Eklenme : 23 Haziran 2012
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26