Torba Yasa'daki 4/C Düzenlemesi Ne Anlama Geliyor ?

4/C personele müjde olarak sunulan Torba Yasadaki maddenin gerçekte ne anlama geldiğini açıklıyoruz.

Halen TBMM’de görüşmeleri devam eden Torba Yasa’ya eklenen bir madde ile Özelleştirme sonucu kamu veya özel sektörde çalışmaya devam eden kamu işçilerinin de 4/C statüsünde çalıştırılması imkânı verilmiştir.

Kamuoyuna yansıdığı şekilde halen 4/C statüsünde çalışan personeli ilgilendiren bir düzenleme olmayıp, özelleştirilen kamu işletmelerini satın alan şirkette çalışmaya devam ederken iş akitleri feshedilen işçileri ilgilendirmektedir.

2004/7898 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında;

“Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışanlardan, işletmelerinin özelleştirilmesi sonrasında, bu işletmelerde çalışmaya devam eden ve özelleştirme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde iş akitleri özel sektör tarafından feshedilenler de bu maddedeki şartlar ve esaslar çerçevesinde istihdam edilirler. Bu türden personelin bu haktan yararlanabilmesi için, iş akitlerinin feshedilmesini müteakip 30 gün içinde bizzat veya çalıştıkları şirket kanalıyla EK-I'de yer alan formla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Denilmektedir.Buna göre, işletmesi satılan ve iş akitleri feshedilen kişilerin ilk altı aylık sürede 4/C statüsüne geçebilme hakları mevcuttu. 6 aylık süreden sonra iş akitleri feshedilenlerin bu hakları ortadan kalkmış oluyordu.

Torba Yasa’da aşağıdaki düzenleme ile bu işçilerin de süre şartı olmadan 4/C’ye geçebilmelerine imkan veriliyor.

TORBA YASA’YA EKLENE MADDE METNİ;

MADDE 14 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."
Eklenme : 26 Temmuz 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26