Çivi: Enflasyon Farkını Masada Yediler

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Kızılay’da kurulan memurun iftar sofrasında , yetkili sendikalar memurun enflasyon farkını masada yediler, dedi.

2014 yılında enflasyon farkı ödenmemesi ve memurun yargı güvencesini ortadan kaldıracak yasa tasarısını protesto etmek için Ankara’daki Kızılay Meydanında iftar sofrası kuruldu.
Menüde ; su,zeytin,ekmek,domates,biber,soğan ve simit vardı.

" BASIN AÇIKLAMASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ"

İftarın ardından basına açıklama yapan Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, yetkili sendikaların memuru enflasyonun altında bıraktıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yetkili sendikalar ile hükümet arasında ilk defa yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2014 yılı için tüm memurların maaşlarına seyyanen 175 TL artış yapılmıştır. Buna karşılık yetkili sendikaların onayı ile yıllardan beri Bütçe Kanununda yer alan enflasyon farkı uygulaması 2014 yılı için yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetkili sendikaların akıllara zarar bu tutumu sonucu toplam 2 milyon 800 bin kamu personelin maaşları enflasyonun altında kalacaktır, diyerek açıklamasına devam eden Çivi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yapılan duyuruda, bu yılın ilk altı aylık diliminde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 5,7 olarak açıklanmıştır. 2014 yılı için memur maaşlarında yapılan brüt 175 TL’nin net maaşlara yansıma oranı dikkate alındığında, memur ve hizmetli kadroları dışındaki diğer kamu görevlilerinin maaşları enflasyonun altında kalmıştır, dedi.

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi açıklamasına şöyle devam etti;

ENFLASYON FARKI ÖDENMELİDİR.

Henüz yılın ilk altı ayında ortaya çıkan bu durum karşısında, bugüne kadar memuru enflasyona ezdirmeyeceğini ilan eden hükümetin bir an evvel enflasyon farkı ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapması gerekmektedir.

KAMUDA ANGARYA DEVAM ETMEKTEDİR.

Anayasanın angarya yasağını düzenleyen hükümlerine rağmen bazı kamu kurumlarında fazladan mesai yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmediği gibi izin de verilmemektedir. Özellikle Adalet Bakanlığında fazla çalışma yapan personelin hak kayıpları devam etmektedir. Bu nedenle, bir an evvel fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

MEMURUN YARGI GÜVENCESİ YOK EDİLİYOR.

İdarelerin aldığı kararlara karşı memurların en büyük güvencesi yargıdır. Arkasını yaslayacağı dayısı olmayan, alnını teriyle bir yerlere gelmeye çalışan memurların yargıdan başka güveneceği bir mekanizma yoktur. Yapılan haksızlıklara karşı memurun tek sığınacağı yer yüce yargıdır. Bu hepimizin Anayasal güvencesidir.
Ancak, torba yasada yer alan bir madde ile İdari Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapılarak yargı kararlarının uygulanması süresi 30 günden 730 güne çıkarılmaktadır.

Bu düzenleme ile memurların yargı güvencesi de ortadan kaldırılmakta, memurların kaderi kamu yöneticilerinin vicdanına terk edilerek Devletin memurları siyasi iktidarların memurlarına dönüştürülmektedir.

MEMUR SENDİKALARINA BOYUNDURUK VURULACAK.

Halen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’undaki, sendikal güvenceleri düzenleyen madde uyarınca, kendi istekleri ve yasal bir gerekçe olmadan sendika yönetici ve temsilcilerinin yer değişikliği yapılamamaktadır. Yapılsa dahi yer değişikliği yapılan sendika yöneticileri yargı yoluyla görevlerine iade edilmektedir.

Bu düzenleme ile kamu yöneticilerine, sendikalar üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi verilmektedir. Bu şekilde sendikalar siyasi iradenin boyunduruğuna sokularak, memurlar sendikal güvenceden yoksun bırakılacaktır.
Eklenme : 05 Temmuz 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26