Çivi:Memur Sendikalarına Darbe Vuruluyor

Haksen ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılması tasarlanan değişiklik ile memur sendikalarının yönetici ve temsilcilerinin idarenin boyunduruğuna sokulacağını, söyledi.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi , halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Alt Komisyonda görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısıyla İdari Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin maddeye göre; kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen veya vekaleten atama, yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereğinin iki yıl içinde, uygulanabileceği belirtilmektedir. Bu maddenin yasalaşması halinde, sendikaların yönetici, temsilci ve üyeleriyle ilgili idari işlemler dolaylı bir şekilde yargı denetimi dışına çıkarılmaktadır, dedi.

Halen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’undaki, sendikal güvenceleri düzenleyen madde uyarınca , yasal bir gerekçe olmadan sendika yönetici ve temsilcilerinin istekleri dışında yer değişikliğinin yapılmadığını belirten Çivi, yer değişikliği yapılan sendika yöneticilerinin yargı yoluyla görevlerine iade edildiğini, söyledi.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılacak olan değişiklikle, yargı kararlarının uygulama süresinin otuz günden iki yıla çıkarıldığının hatırlatan Çivi, bu düzenleme ile kamu yöneticilerine, sendikalar üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi verilmektedir. Bu şekilde sendikalar siyasi iradenin boyunduruğuna sokularak , memurlar sendikal güvenceden yoksun bırakılacaktır, dedi.
Eklenme : 26 Haziran 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26