4/C Personele Ek Ödeme Duyurusu

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aylıklarını 657 sayılı Yasa uyarınca almakta olan personel ve çeşitli kanunlara göre istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatı uyarınca yapmakta oldukları kurumsal ek ödemeler, ikramiye ödemeleri ve fazla çalışma ücretleri kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiştir.

Halen kadrolu ve sözleşmeli personele En Yüksek Devlet Memuru Aylığı esas alınarak belirlenen oranlarda ek ödeme yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığında çalışan 4/C’li personelin Döner Sermaye ödenmesi için açtığı davalarda Danıştay ve İdare Mahkemelerinin olumlu yönde kararları bulunmaktadır.

Bununla birlikte, diğer kurumlarda çalışan 4/C’li personelin ek ödeme talebiyle açtığı birkaç davada idare mahkemelerince olumlu yönde kararlar verilmektedir.

Ancak, idare mahkemesi kararlarının sadece davayı açan kişi lehine sonuç doğurması nedeniyle diğer personellerin de ek ödeme alabilmeleri için bireysel olarak dava açmaları gerekmektedir.

Her ne kadar bazı sendikaların üyeleri adına toplu dava açmak suretiyle ek ödeme alabilecekleri belirtilse de, sendikamızın daha önce benzer konularda üyeleri adına toplu olarak açtığı davalar gerek Danıştay gerekse de İdare Mahkemelerince usul yönünden reddedilmiştir.

Bu nedenle, her bir personelin ek ödeme talebini yazılı olarak kuruma iletmesinin ardından alacakları ret cevabından sonra bireysel olarak dava açması gerekmektedir.

SENDİKAMIZ NE YAPACAK?

İdare Mahkemelerinin birbirinden bağımsız olarak inceleme yapmaları nedeniyle ek ödeme konusunda personelin lehinde veya aleyhinde birbirinden farklı kararların çıkması söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, sendikamız tarafından bir üyemizi temsilen Danıştay’da pilot ek ödeme davası açılacaktır.

ÜYELER NE YAPABİLECEK?

1-Üyelerimiz, sendikamızın Danıştay’a açtığı davanın sonucunu bekleyip ona göre hareket edebilirler.


2-Beklemek istemeyen üyelerimiz aşağıdaki şekilde bireysel olarak dava açabileceklerdir.

Bunun için;

a)Sendikamızın hazırladığı dilekçeyi kurumlarına verecekler,

b)Kurumlarından cevap alacaklar (kurumlar 60 gün içinde cevap vermezlerse talep reddedilmiş sayılır),

c)Noter aracılığıyla sendikamız avukatına vekâlet verecekler,

d)Kurumlarına verdikleri dilekçe, kurumlarından gelen cevap, noter vekâletnamesi ve 200 TL dava masrafını (harç ve posta gideri olarak) avukata iletilmek üzere sendikamıza göndereceklerdir.

Bu şekilde dava açmak isteyen üyelerimizden herhangi bir Avukatlık ücreti talep edilmeyecektir.

Üyelerimiz birlikte (noter ücreti düşecektir) veya bireysel olarak avukat adına Noter Vekâletnamesi çıkarabileceklerdir.

SONUÇ: Açılacak olan davalarda kararı mahkemelerin verecek olması nedeniyle kesin olarak herhangi bir öngörüde bulunmak doğru olmayacaktır. Davanın kazanılması halinde dava masrafları üyelerimize iade edilecektir. Davanın kaybedilmesi halinde ise üyemiz kurum avukatına vekâlet ücreti olarak 750 TL ödemek durumunda kalacaktır.

Tüm hususların üyelerimiz tarafından değerlendirilerek karar vermelerinde fayda bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için :

Büro Hak-Sen Şube Başkanı Ömer Yılmaz- 532 798 86 65

Büro Hak-Sen Sosyal İşler Sekreteri Mehmet Karabulut- 507 167 47 57

Büro Hak-Sen Hukuk Sekreteri Asuman Bozoğlu- 532 604 95 15


EK:
-Kuruma verilecek dilekçe örneği
Eklenme : 26 Haziran 2014
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26