Başbakan'dan 4/C Personele Ek Ödeme yapılmasını istedik.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Haksen) Genel Başkanı Ayhan Çivi ve Genel Koordinatör Hanifi Gökçek tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektupta , 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan geçici personele ek ödeme yapılması istendi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Malumlarınız olduğu üzere , 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aylıklarını 657 sayılı Yasa uyarınca almakta olan personel ve çeşitli kanunlara göre istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatı uyarınca yapmakta oldukları kurumsal ek ödemeler, ikramiye ödemeleri ve fazla çalışma ücretleri kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Yasanın “Geçici personele” ilişkin 4/C maddesinde;

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.”

Denilmek suretiyle, Geçici personelin ücretinin 657 sayılı Yasanın verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu konuda açılan davalar sonucu, ek ödemelerin 4/C statüsündeki personele de verilmesi gerektiği yönünde gerek Danıştay gerekse İdare Mahkemesince alınmış kararlar bulunmaktadır.

Bu nedenle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan geçici personele ek ödeme yapılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.”
Eklenme : 16 Haziran 2014
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26