Gelir İdaresi Başkanlığı Sınavlara İtirazı Fiilen Engelliyor

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) ve Büro Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan sınavlara itiraz hakkının kullanılamadığını söyledi.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi yaptığı yazılı açıklamada, sınav soruları ve cevapları yayımlanmadığı için Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan görevde yükselme, Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavları gibi sınavlara katılan personelin itiraz haklarının engellendiğini iddia etti.

Çivi, Gelir İdaresi Başkanlığı Atama Yönetmeliğinde; “Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır.İtiraz, sınav kurulu tarafından itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.” denilmesine rağmen, 24 Mayıs’ta yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavındaki soru ve cevaplar yayımlanmayarak sınava girenlerin itiraz hakları fiilen engellenmiştir, dedi.

Sendika olarak, sınav soruları ve cevap anahtarının kendilerine verilmesi için Gelir İdaresine yazılı başvuru yaptıklarını belirten Çivi, sınav sorularının alınmasının ardından itiraz süresinin işlemeye başlaması gerektiğini,söyledi.

100 kadro için açılan sınava 2 bin 500 civarında personelin girdiğini hatırlatan Çivi, sınavda sadece 31 kişinin 70 barajını aşmış olması itiraz hakkının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir, dedi.
Eklenme : 28 Mayıs 2014
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26