1 Mayıs'ı Taksim ve Kadıköy'de Kutladık

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi 1 beraberindeki heyetle birlikte Taksim Cumhuriyet anıtına çelenk koyarak, Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı.

Sendikamızı temsilen kutlamalara Büro Hak-Sen Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Tuncer , Cevdet Telefoncu, Dilaver Korkmaz ve Adalet Şube Başkanı Yaşar Temiz katıldılar.

Genel Başkan Ayhan Çivi, konfederasyona üye sendikaların yöneticilerinin katılımı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Buradaki açıklamanın ardından Taksim Meydanından ayrılan heyet, Türk-İş tarafından organize edilen Kadıköy İskele Meydanı'ndaki mitinge katıldı.

Gümüşsuyu’ndan Taksim Cumhuriyet anıtına doğru yürüyüşe geçen heyet Cumhuriyet Anıtına çelek koyarak saygı duruşunda bulundu.
Anıta çelenk bırakan heyet daha sonra Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşuna karanfil bırakan Genel Başkan Ayhan Çivi, başta memurların, kamu çalışanlarının, işçilerin ve emeğiyle geçimini sağlayan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladıklarını belirterek, "1 Mayıs 1977'de hayatını kaybeden kamu emekçilerini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bizim için bayram, bu katliamın sorumlularının bulunup yargıda hesap sorulduğu zaman olacaktır" dedi.

Çivi, her 1 Mayıs'ta Türkiye'de olağanüstü bir hal ilan edildiğini, aslında 1 Mayısları tüm sendikalarla bayram havasında, emek ve dayanışma anlayışıyla kutlamak istediklerini söyledi.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi açıklamasına şöyle devam etti;

“Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Çalışanların insan onuruna uygun yaşamak için gerçekleştirdikleri gösterilerle büyüyen ve tüm dünyada, adaletsizliğe ve haksızlığa karşı tepki gösteren memurların, işçilerin ve emeğiyle geçinen tüm kesimlerin bir araya geldiği gün.

Bizler Kamu Çalışanları Hak-Sendikaları Konfederasyonuna bağlı sendikaların üyeleri olarak sahip olmamız gereken demokratik, mali ve sosyal haklarımız verilmediği için, insan onuruna uygun çalışamadığımız için 1 Mayıs’ı bayram olarak kutlayamıyoruz.

GREV VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI İSTİYORUZ.

Anayasa değişikliği sonucu kamu çalışanlarına verilen toplu sözleşme hakkıyla herhangi bir hak elde etmek mümkün olmadığı gibi kazanılmış haklarımız da elimizden alınmaktadır. Bu nedenle, evrensel sendikal hakların temeli olan grev ve toplu sözleşme hakkının verilmesini istiyoruz.

SENDİKAL AYRIMCILIK İSTEMİYORUZ.
Kamuda giderek etkisini artıran sendikal ayrımcılığa son verilmesini, kamu yöneticilerinin yasaların uygulanması için adil ve tarafsız bir yönetim anlayışına sahip olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ.

Kamu çalışanlarına yapılan 2014 yılında yapılan zam daha şimdiden erimiştir. Kamu çalışanlarının cebine giren para daha da azalmaktadır. Bugün Kazanılmış haklarımız çeşitli yasal düzenlemelerle elimizden alınmaktadır. Sosyal ve ekonomik haklarımızı bir bir kaybetmekteyiz.

EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSITILMALIDIR.

Kamu çalışanına verilen ücretlerin neredeyse yarısını oluşturan ek ödemeler emekliliğe yansıtılmadığı için, emekli olduklarında aldıkları ücret yarı yarıya düşecek olan kamu çalışanları emekli olamamaktadır, emeklilikler kamuya verdikleri hizmetin karşılığı olarak refah içinde ve insanca bir emeklilik yaşayamamaktadır.

4/C’LİLERE KADRO İSTİYORUZ.

Bugün tüm kamu kurumlarında, bir yıldan az süreli veya mevsimlik kamu hizmeti verecek kişilerin çalışması gereken kadrolarda, devletin sürekli işlerini gece gündüz yürüten ancak düşük maaş ve güvencesiz bir şekilde çalıştırılan 4/C’li kamu çalışanları çok büyük mağduriyetlerle ve mobbing ile karşı karşıya kalmakta işten çıkartılmaktadır.
Ayrıca, tüm kamu hizmetlerinde sendikasız ve güvencesiz bir şekilde açlık sınırının altında taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin emeklerinin karşılığının verilmesi gerekiyor.

İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ.
1 Mayıs 2014 ‘de bu meydanda bu gidişe dur diyoruz. Bizler de bu gün vesilesiyle insan onuruna yakışır bir şekilde çalışma talebimizi yineliyor, çalışanların insan haklarının korunması ve geliştirilmesini talep ediyoruz. Sosyal ve ekonomik hakları korunmuş, hizmet vermesinin önündeki tüm engeller kaldırılmış kamu çalışanının daha iyi hizmet verebileceğini ve böylece daha iyi hizmet alınabileceğini belirterek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bayram olarak kutlayacağımız yarınlar için kamu çalışanları olarak insan onuruna uygun yaşamak için mücadeleyi bırakmayacağımızı, kamuoyuna saygı ile bildiririz.
Eklenme : 08 Mayıs 2014

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26