Başbakanlığa 4/C Başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı vb. kurum ve kuruluşlarda yaz döneminde çıkış verilen 4/C personelin mağdur edilmemesi için;

657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan personelin yıllık çalışma süresinin 11 ay 28 güne çıkarılmasına ilişkin Hakem Kurulu kararı gereğince mevcut Bakanlar Kurulu kararında gerekli değişikliğin yapılması için konfederasyonumuzca Başbakanlığa yazılı başvuru yapılmış olup Devlet Personel Başkanlığı ile de şifai görüşme yapılmıştır.


Eklenme : 12 Haziran 2012
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - ( - Faks : (0312) 229 03 26