BÜRO HAK-SEN ANKARA 4 NOLU ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

BÜRO HAK-SEN
ANKARA 4 NOLU ŞUBESİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şubenin Olağan Genel Kurulu 22.06.2019 tarihinde saat 13:00 de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı no:40/2 Maltepe/Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmaksızın aynı yer ve saatte 29.06.2019 tarihinde toplanacaktır.

Gündem
1-Açılış
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan seçimi
4-Mali Raporun okunması, müzakeresi ve ibrası
5-Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
6-Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
7-Tahmini Bütçenin müzakeresi ve kabulü
8-Dilek ve temenniler
9-Şube zorunlu organlarının seçimi
10-Kapanış

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312) 229 03 25 - Faks : (0312) 229 03 26